Jak to všechno začalo?

Začalo to docela nevinně. V r. 2004 jsme koupili dům na polosamotě, který měl velkou zahradu (cca 1 ha). Nastal známý problém – kam s ní? Tedy s trávou. Zájem sousedů byl minimální, takže žádný. A tak uzrál nápad, že by nebylo špatné mít pár oveček. A když ovečky, tak suffolky. A tak jsme koupili 5 oveček a beránka. Ukázalo se, že suffolk je plemenem i docela plodným, protože ovečky měly 1-3 jehňátka, jedna přebornice měla čtyřčata. Takže se ukázalo, že obrovská zahrada je vlastně malá, protože když ji ovečky spasou, nezbývá prostor na sušení sena.

A tak se přikoupil další hektar pozemku. A oveček přibývalo až v r. 2008 jich bylo 11 bahnic a z nich se pak narodilo 28 jehňat. A tak jsme pronajali další 3 ha pozemku. Jenže s ovečkami byla také práce, nejhorší bylo jejich bahnění. I když většinu porodů zvládnou ovce samy, také se stává, že pomoc naše (případně i veterináře) u porodu je nezbytná. Jenže bahnění probíhá v rozmezí  4-7 týdnů a vzhledem k tomu, že chodíme normálně do zaměstnání, asistence u porodů nám celkem komplikovaly život.

A tak uzrál další nápad – tu samou trávu místo šesti ovcí spase jedna kráva! A jedna kráva = jeden porod, navíc v případě inseminace se dá poměrně přesně určit termín otelení. A tak jsme v r. 2009 začali chovat krávy a v r. 2010 jsme ukončili chov ovcí. 

A když kráva, tak tedy jaká? Určitě ne ta, která se musí dojit! A určitě ne ta, která musí mít kravín!  

Takže výběr byl jasný – masné plemeno. Takové, co může být celoročně venku, je menší, klidné a pokud možno bezrohé. A tak se ve výběru ocitla plemena Hereford, Aberdeen angus, Highland (ti sice mají rohy – a pořádné!) a Galloway. Asi rok jsme objížděli farmy po celé ČR a získávali informace o jednotlivých plemenech a nakonec jsme se shodli, že nejvíce se nám líbí Galloway ve zbarvení White Park. Je to plemeno bezrohé, nenáročné a klidné, takže splňuje vše, co jsme chtěli.

V r. 2009 jsme koupili jalovice Lunulu a Lumpici a koncem roku ještě Lučinu. Tu jsme ale po roce prodali, protože nedostala průkaz původu a my jsme se rozhodli produkovat "plemenný materiál". Naše krávy Lunula a Lumpice pocházejí z chovu Pavlín dvůr – pana Picka a paní Brettové, kterým tímto děkujeme za cenné rady.

Samozřejmě, že krávy přece jen není možné chovat „jen tak“. Kromě ohrazení pastvin jsme museli vybudovat zimoviště s přístřeškem, kam se mohou krávy schovat v případě špatného počasí, museli jsme vybudovat odchytové zařízení (s krávou je přece jen trošku horší manipulace než s ovcí, krávu zkrátka nepřeperem!), nutností také byla automatická nezamrzající napáječka.

Našimi zájmy nejsou jen ovce a krávy, máme vůbec rádi přírodu a zvířata. Chováme také králíky, holuby a především smečku loveckých psů (viz www.zwilero.eu), protože i myslivost a kynologie jsou našimi velkými koníčky.